Všetko vládzem v Kristovi (zamyslenie)

Možno sa nám páči hľadať si v Biblii verše pre svoju momentálnu situáciu a vytrhávať ich z kontextu tak, aby sa nám hodili do toho, čo chceme. Napríklad verš:

Filipským 4,13: „Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“

Po jeho prečítaní máme dojem, že nech robíme čokoľvek, uspejeme. Lenže Jeho kontext (čiže predošlé verše) znie takto:

Filipským 4,11.12: „Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť – v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom.“

Apoštol Pavol tu teda hovorí o finančných problémoch, ktoré mu neboli neznáme, a o tom, že s Bohom ich zvláda.

Božiu starostlivosťnám pripomínajú aj vtáky a kvety:

Matúš 6,25-34: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? „A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú;“hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich.Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?  Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“