Rozbité okno (zamyslenie)

Tá jama, to ublíženie, to tu zostáva. Naše hriechy, aj keď je nám odpustené, tu zostávajú. Je to ako keď môj malý syn rozbil okno. Odpustil som mu, ale to okno som musel zaplatiť, on to zaplatiť nemohol. Po každom hriechu zostáva niečo rozbité. A Ježiš Kristus to svojou obeťou zaplatil, zacelil, a tým nám dal možnosť zmierenia. Bez tej obete by zmierenia nebolo. Tou obeťou práve dokázal svoju lásku. My môžeme veriť a nemusíme pochybovať, lebo láska sa dokázala v obeti. (Pavel Šimek)

..