Corrie ten Boomová: Vďačnosť

1 Tes 5,16-18: Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.
Kým bola holandská misionárka Corrie ten Boomová v koncentračnom tábore Ravensbrück, spolu so sestrou Betsy sa musela vyrovnávať s hroznými podmienkami. Tieto nocľahárne v pracovnom tábore pre ženy boli natlačené do barakov, vybavených čímsi ako váľovy, vystlané stuchnutým senom. Stiesnenosť a nedostatočná základná hygiena viedla k výskytu vší a zamoreniu blchami. Corrie si kládla otázku, ako sa dá vydržať na takom strašnom mieste. Betsy sa modlila a povedala jej, že musia „vzdávať vďaky za všetkých okolností“.

Pokračovať v čítaní „Corrie ten Boomová: Vďačnosť“